PRAVILA KORIŠTENJA

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Poduzeće Bruckom d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu Bruckom) izdavač i urednik je internet stranice www.office4.biz. Usluge koje pruža Bruckom na domeni www.office4.biz obuhvaćaju organizaciju i posredovanje pri zakupu ili prodaji poslovnih prostora, upravljanje sadržajem, pružanje informacijskih usluga putem interneta te oglašavanje usluga i proizvoda vezanih uz djelatnosti portala.

1. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

1.1. Korištenjem internetske stranice www.office4.biz smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja. Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

1.2. Materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.office4.biz poput slika, tekstova, audiovizualnih i glazbenih djela u vlasništvu su poduzeća Bruckom te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Bruckom je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.office4.biz neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

1.3. Bruckom pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web portala u svako doba, uključivo i pristup web portalu pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.
Također, Bruckom zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, Bruckom može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti bilo koje njihove druge karakteristike.

1.4. Bruckom zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata pa savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama. U slučaju da dođe do promjene Uvjeta korištenja, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.office4.biz. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

2. SADRŽAJ, USLUGE, APLIKACIJE WEB PORTALA I SOFTWER

2.1. Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.office4.biz isključivo na njegovu odgovornost. Bruckom kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

2.2. Korisnik se slaže i potvrđuje da Bruckom nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Bruckom ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica.

2.3. Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva softver i hardver koji se koristi te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje stranice www.office4.biz kao i za sve troškove povezane s tim. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti Bruckoma.

2.4. Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu www.office4.biz isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

3. SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

3.1. Korištenjem internetskih stranica www.office4.biz od strane korisnika smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Bruckom zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika. Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja Bruckoma objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica www.office4.biz da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija. Bruckom zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika.

3.2. Zabranjeno je bilo kakva kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja Bruckom. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj s internetske stranice www.office4.biz u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.
Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti Bruckom od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika.

3.3. Bruckom može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. Bruckom nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.office4.biz

4. PRIMANJE OBAVIJESTI

4.1. Registracijom ili kreiranjem korisničkog računa korisnik daje suglasnost i privolu da ga se putem sredstava elektoničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti vezane za promotivne aktivnosti portala.
Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu, kontaktiranjem na e-mail adresu: info@office4.biz

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

5.1.Bruckom d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima korisnika na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su neophodni za ispunjenje naših obveza. Bruckom d.o.o. informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi djelatnici Bruckom d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

6. COOKIES DATOTEKE

6.1.Kako bismo vam osigurali što bolju korisničku uslugu, ova web stranica koristi cookies datoteke u svom radu. Kolačići su male tekstualne datoteke koje naš web poslužitelj smješta na web preglednik vašeg računala. Ponovnim dolaskom na našu web stranicu vaš web preglednik šalje nam cookie natrag, tako da ih naš web server može prepoznati i podesiti postavke web stranice za vaše bolje korištenje.
6.2. Kolačići pohranjuju postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa.

6.3. Odabirom opcije „slažem se“ korisnik pristaje na uporabu Cookie-a.

7.OPĆENITO

7.1. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima odnosno u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Osnovne info o vlasniku portala:
Bruckom d.o.o.
Sollarova 5
10 000 Zagreb
E-mail: info@bruckom.hr
Tel: +385 (0)1 7980 987
Fax: +385 (0)1 7980 988
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-13/6358-2
Račun u Zagrebačkoj banci: 2360000-1102338995
IBAN: HR5023600001102338995
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Ivanka Bruck
Matični broj: 4009908
OIB: 31730957766