Jelenje karakteristike

Informacije o zemljištu

veličina 43603,30 m2
izgrađeno ne
cestovna povezanost dobra
nadmorska visina 900 m
klima spoj primorske i planinske
prosječna god. tem. zraka 12 C
godišnji prosjek oborina 1700 mm
vjetrovi bura i jugo